Што значат бонитетните извештаи?

Бонитетниот извештај на CompanyWall е прецизен и сигурен онлајн збир на деловни информации, неопходни за донесување деловни одлуки на денешниот пазар. CompanyWall им нуди на клиентите најголема база на податоци за деловни субјекти во Македонија и регионот (Црна Гора, Хрватска, Србија, Босна и Херцеговина и Словенија). Нашата најдобра препорака е десетици илјади наши активни клиенти.

Финансиските извештаи се наменети за сите бизнисмени кои сакаат брз и едноставен увид во веродостојни и прецизни податоци за нивното деловно опкружување. Само неколку кликања на глувчето обезбедуваат јасен и точен извештај за бизнисот на вашите клиенти, потенцијални соработници и конкуренти. Извештаите содржат сè што ви треба за да создадете вистинска слика за бизнисот на компаниите за кои сте заинтересирани, како и да одредите од дистанца како можете да го подобрите вашиот бизнис.

Бонитетниот извештај го доставуваме во ПДФ формат, кој го претставува и вашето портфолио - збир на сите репрезентативни квалификации на вашиот бизнис, кои можете да ги презентирате на вашите деловни партнери и соработници.

*На Ваше барање го подготвуваме оригиналниот извештај на странски јазици.

Станете попаметни со нашите податоци, бидејќи тоа е единствената инвестиција што не може да пропадне!

ЦомпанyWалл бонитетна порочила

Паметни податоци на CompanyWall

Бонитетниот извештај на CompanyWall содржи податоци што можеме да ги поделиме на:

  • Информации за компанијата - име, контакт, управување, правна форма, недвижен имот во сопственост, активни хипотеки и друго
  • Сопственичка структура - структура до краен сопственик, сопственички акции, промени во временската рамка
  • Финансиски податоци - биланси, деловни приходи и краткорочни и долгорочни обврски и побарувања, анализа на финансиската состојба со параметри на стабилност, даночни обврски, задолжници и залози
  • Сметки и блокирање - активни сметки, време поминато во блокирање, плаќања од странство
  • Бонитетна оцена - Тековниот кредитен рејтинг се состои од статичен рејтинг добиен со вкрстување на најзначајните показатели од годишниот извештај и динамичен рејтинг кој се менува во зависност од опкружувањето, деловните одлуки и околностите. Тоа го покажува успехот на вашата интеракција со непредвидени деловни предизвици, т.е. вашата деловна интелигенција. Капацитетот за бонитетна оцена укажува на можноста за напредување во повисока класа на бонитетна оцена во консултации со CompanyWall.
  • Судски постапки - Број на спорови, идентификација во постапката, вредност на спорот и архива на пресуди
  • Графички приказ - Анализа на финансиски податоци, финансиски и деловни подеми и падови прикажани на временска линија
  • Конкуренција - Список на сите компании кои се занимаваат со иста дејност, најуспешните и најмалку успешните компании кои се занимаваат со иста дејност во Македонија и регионот, како и податоци за нивното работење
ЦомпанyWалл бонитетно порочило приказ податков

Кредитен бонитет на CompanyWall - иднината на бизнисот

Бонитетниот извештај им овозможува на луѓето и организациите да постигнат повеќе. Порано тоа беше за следење на резултатите за поставување цели за иднината. Денес тој фокус е значително променет, клиентите повеќе не поставуваат цели со кредитните извештаи, туку во голема мера ги предвидуваат идните чекори.

Пристапот до Интернет и технолошката револуција ни дадоа повеќе начини да ги запознаеме клиентите и да го разбереме нивното однесување. Наша задача вчера беше да ги најдеме вистинските информации, денес е да не се изгубиме во нив.

Компанијата за бонитетен рејтинг CompanyWall е тука да им помогне на клиентите да преземат контрола над податоците што ги имаат, да ги препознаат силните и слабите страни на областите што ги истражуваат и на тој начин да ја подобрат употребата на податоците со цел да го прошират својот бизнис, да постигнат побезбедна соработка и попродуктивно следење на конкуренцијата.

Бонитетните извештаи на CompanyWall се применуваат не само за да се донесат побезбедни одлуки и да се анализира бизнисот на конкурентите и соработниците во претходниот период, туку и да се процени идниот бизнис. Целта на овие извештаи е побрзо проширување на бизнисот и максимална оптимизација на искористувањето на ресурсите.

Модерниот бизнис е подготвен да претрпи драматични трансформации поттикнати од настани кои пред само неколку децении беа во доменот на научната фантастика. Дозволете нашите алгоритми да ги најдат и логично да ги вкрстат податоците за вас и да ви овозможат моментален пристап до информации што е многу тешко или целосно невозможно да се најдат преку пребарување на Интернет.

Внимателно слушаме како дише пазарот, знаеме кои се вашите потреби, интереси и очекувања.

ЦомпанyWалл бонитетно порочило УСБ

Бонитетни извештаи и идни трендови

За да разбереме каде се движат трендовите, аналитичките услуги на Harvard Business Review побараа од повеќе од 600 глобални деловни и ИТ носителите на одлуки да ги споделат своите размислувања за тоа како ќе изгледа бизнисот до 2040 година. Анализата сугерира дека развојот на организациските структури и создавањето ефективни тимови ќе продолжат да бидат во главата, како и одлуките за тоа како да се користи најдобрата технологија за напредок.

Она што стана јасно за време на истражувањето: деловното опкружување е сè покомплексно, а лидерите се повеќе признаваат дека сега мора да планираат за иднината.

И покрај загриженоста дека автоматските системи би можеле да ги остават луѓето без работа, истражувањата покажуваат дека технологијата на крајот ќе помогне да се создадат повеќе работни места. Всушност, многумина веруваат дека технологијата ќе работи во партнерство со луѓето за да донесат попаметни стратешки одлуки користејќи продуктивна комуникација и соработка помеѓу организациите.

Намалете го стресот од несигурност и создадете ефикасност со CompanyWall паметни податоци!

Kредитен рејтинг Companywall

Kредитен рејтинг

Збир на стандардизирани податоци што ги опфаќаат целокупните операции на ентитетот.

Финанчни информатор бонитетне хише ЦомпанyWалл

Финансиски информатор

Увид во целосните финансиски податоци на компанијата, врз основа на кои можете да разликувате сигурни од несигурни партнери.

Бонитетно порочило ЦомпанyWалл

Бонитетен извештај

Едноставен и точен увид во најважните податоци за работењето на компанијата.

Сертификат за бонитетна извонредност CompanyWall Business

Сертификат за кредитна извонредност

Сертификат од компанијата за бонитетна оцена CompanyWall кој потврдува дека компанијата е успешна и нејзиниот бизнис стабилен.