Што сè би можеле да направите ако знаете како работи Вашата конкуренција? Kолку најголемата бизнис база на податоци во Северна Македонија би влијаела на проширувањето на Вашиот бизнис? Дали сакате постојано да знаете со кого соработувате?

 


CompanyWall Business, деловна платформа за проверка на најважните финансиски податоци, ги препознава потребите на пазарот и одговара на нив со цел максимално да го олесни бизнисот за сите деловни субјекти на територијата на Северна Македонија. Нашата интуитивна платформа ги претвора деловните намери во резултати!


Посетете нè на социјалните мрежи за сите актуелни економски и финансиски вести: 

linkedin     facebook


НОВИ КОМПАНИИ

Компанија: Адреса: ЕДБ:
ПУБЛИЦОРА ДООЕЛ Прилеп ТЕТОВСКА бр.10, ПРИЛЕП, ПРИЛЕП, Прилеп, Република Северна Македонија -
РОНАЛДО 2 УНИК ДООЕЛ Тетово МАРШАЛ ТИТО 6p.54/nok.17/1-, ТЕТОВО, ТЕТОВО, Тетово, Република Северна Македонија -
МОТО СЕРВИС ЏАНИНИ ДООЕЛ Радовиш ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ - ДАМЕ бр.1, РАДОВИШ, РАДОВИШ, Радовиш, Република Северна Македонија -
ГИФТ ЛАБ СС ДООЕЛ увоз-извоз Охрид ЦАР САМОИЛ бр.8, ОХРИД, ОХРИД, Охрид, Република Северна Македонија -
НВ-АКИНОРЕВ ДООЕЛ Градско ДИМЧЕ МИРЧЕВ бр.8, ГРАДСКО, ГРАДСКО, Градско, Република Северна Македонија -
МАН 24 ТРАНС ДООЕЛ Битола ЃОРЧЕ ПЕТРОВ бр.6, БИТОЛА, БИТОЛА, Битола, Република Северна Македонија -
ИТАС СИСТЕМ ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје БУЛЕВАР“ 8-ми СЕПТЕМВРИ“ бр.4/3-4, СКОПЈЕ - КАРПОШ, КАРПОШ, Карпош, Република Северна Македонија -
МОДЕРНО АРРЕДАМЕНТИ ДОО увоз-извоз Струмица БУЛЕВАР ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 6p.42/1A-19, СТРУМИЦА, СТРУМИЦА, Струмица, Република Северна Македонија -
НИП-КОНСТРУКЦИЈА ДООЕЛ Охрид БУЛЕВАР ТУРИСТИЧКА бр.42А, ОХРИД, ОХРИД, Охрид, Република Северна Македонија -
БИОТА-М ДООЕЛ Косел Охрид НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ бр.43, КОСЕЛ, ОХРИД, Охрид, Република Северна Македонија -

НАЈБАРАНИ КОМПАНИИ

Компанија: Адреса: ЕДБ:
ОРИЗАРСТВО с.Колешино НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ББ НОВО СЕЛО КОЛЕШИНО, Ново Село, Република Северна Македонија 4027990104328
ДАТАБАНК ДОО Скопје БОРКА ТАЛЕВСКИ бр.12Б, СКОПЈЕ - ЦЕНТАР, ЦЕНТАР, Скопје, Република Северна Македонија 4080021597382
КРОК-М ДОО Скопје ЦРВЕНА ВОДА бр.8-Локал 1, СКОПЈЕ - ЦЕНТАР ЦЕНТАР, Скопје, Република Северна Македонија 4080022607101
БОНИТЕТНА АГЕНЦИЈА ТАРГЕТ ГРУП ДОО Скопје БОРКА ТАЛЕВСКИ бр.12Б, СКОПЈЕ - ЦЕНТАР, ЦЕНТАР, Скопје, Република Северна Македонија 4080012530240
МИ КАСА ДООЕЛ Скопје САМОИЛОВА бр.83, СКОПЈЕ - ЦЕНТАР, ЦЕНТАР, Скопје, Република Северна Македонија 4080022607136
ФЕЛИКС ДООЕЛ извоз-увоз Куманово ДОНЕ БОЖИНОВ 60 КУМАНОВО КУМАНОВО, Куманово, Република Северна Македонија 4017991125625
САЈНИЏ СОЛУШНС ДОО Скопје 1 9, ГОРНО ОРИЗАРИ, Шуто Оризари, Република Северна Македонија 4057022561193
ДООЕЛ ВЕМИ-КО Кочани РАДЕ КРАТОВЧЕ 43/А КОЧАНИ КОЧАНИ, Кочани, Република Северна Македонија 4013005120623
Каменорезец АЛИ ЛЕОН Ферди Али Јашар Скопје ИНДИРА ГАНДИ бр.148А, СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ, ШУТО ОРИЗАРИ, Скопје, Република Северна Македонија 5086022500570
ГЕО ТАРГЕТ ДООЕЛ Скопје , СКОПЈЕ - КАРПОШ, КАРПОШ, Скопје, Република Северна Македонија 4057019548356