Што би можеле да направите ако знаете како работи вашата конкуренција? Kолку најголемата бизнис база на податоци во Северна Македонија би влијаела на проширувањето на вашиот бизнис? Дали сакате постојано да знаете со кого соработувате?


CompanyWall Business, деловна платформа за проверка на најважните финансиски податоци, ги препознава потребите на пазарот и одговара на нив со цел максимално да го олесни бизнисот за сите стопански субјекти на територијата на Северна Македонија. Нашата интуитивна мрежа ги претвора деловните намери во резултати!


Посетете не за сите актуелни економски и финансиски вести на социјалните мрежи

linkedin     facebook


НОВИ КОМПАНИИ

Компанијата Адреса: ЕДБ
ГО-МА Битола ДАМЕ ГРУЕВ бр.103, БИТОЛА, БИТОЛА, Битола, Република Северна Македонија -
БОНАНЕТИ ДООЕЛ експорт-импорт с.М.Речица-Тетово,ВОМАЕ МЕТ! 5НРКМЈР eksport- 167 бр.9, МАЛА РЕЧИЦА, ТЕТОВО, Тетово, Република Северна Македонија -
ВИБ ДООРС ДООЕЛ Нов Караорман Карбинци НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ бр.14, НОВ КАРАОРМАН, КАРБИНЦИ, Карбинци, Република Северна Македонија -
КАМО ТРАНС 2023 ДООЕЛ Кавадарци ИВАН МАЗЕВ бр.11, КАВАДАРЦИ, КАВАДАРЦИ, Кавадарци, Република Северна Македонија -
ТП СЛАВЕ АРТ Битола БУЛЕВАР 1-ВИ МАЈ бр.268-40, БИТОЛА, БИТОЛА, Битола, Република Северна Македонија -
ОРТАМ КОМПАНИ ДООЕЛ Гостивар КАЛИНА ЈОВАНОСКА бр.15, ГОСТИВАР, ГОСТИВАР, Гостивар, Република Северна Македонија -
БИМА -БМЈ ЛОГИСТИКС ДООЕЛ Скопје ТОМЕ АРСОВСКИ бр.1, СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА, КИСЕЛА ВОДА, Кисела Вода, Република Северна Македонија -
Здружение ОД СЕ ПО НЕШТО Струга ПАБЛО НЕРУДА бр.10, СТРУГА, СТРУГА, Струга, Република Северна Македонија -
ФЕШН ИВА СИТИ ТП Кочани ИЛИНДЕНСКА бр.17/А-, КОЧАНИ, КОЧАНИ, Кочани, Република Северна Македонија -
КВАЛИТЕТ ЛУКС ДООЕЛ Ранковце НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ , РАНКОВЦЕ, РАНКОВЦЕ, Ранковце, Република Северна Македонија -

Стечајци

ИНТЕРШПЕД ЈСЛ ДООЕЛ Штип-во стечај
Датум на објавување
10.11.2023
Вид на процесен акт
Стечајна постапка
Идентификациски број:
6975216
Даночен број
4029014515030
Референтен број
Датум на работа
10.11.2023
ГРАНД ИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје-во стечај
Датум на објавување
30.10.2023
Вид на процесен акт
Стечајна постапка
Идентификациски број:
5040361
Даночен број
4030995243637
Референтен број
Датум на работа
30.10.2023

НАЈБАРАНИ КОМПАНИИ

Компанијата Адреса: ЕДБ
ОРИЗАРСТВО с.Колешино НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ББ НОВО СЕЛО КОЛЕШИНО, Ново Село, Република Северна Македонија 4027990104328
ФЕЛИКС ДООЕЛ извоз-увоз Куманово ДОНЕ БОЖИНОВ 60 КУМАНОВО КУМАНОВО, Куманово, Република Северна Македонија 4017991125625
БОНИТЕТНА АГЕНЦИЈА ТАРГЕТ ГРУП ДОО Скопје БОРКА ТАЛЕВСКИ бр.12Б, СКОПЈЕ - ЦЕНТАР, ЦЕНТАР, Скопје, Република Северна Македонија 4080012530240
ДАТАБАНК ДОО Скопје БОРКА ТАЛЕВСКИ бр.12Б, СКОПЈЕ - ЦЕНТАР, ЦЕНТАР, Скопје, Република Северна Македонија 4080021597382
Каменорезец АЛИ ЛЕОН Ферди Али Јашар Скопје ИНДИРА ГАНДИ бр.148А, СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ, ШУТО ОРИЗАРИ, Скопје, Република Северна Македонија 5086022500570
МИ КАСА ДООЕЛ Скопје САМОИЛОВА бр.83, СКОПЈЕ - ЦЕНТАР, ЦЕНТАР, Скопје, Република Северна Македонија 4080022607136
САЈНИЏ СОЛУШНС ДОО Скопје 1 9, ГОРНО ОРИЗАРИ, Шуто Оризари, Република Северна Македонија 4057022561193
ДООЕЛ ВЕМИ-КО Кочани РАДЕ КРАТОВЧЕ 43/А КОЧАНИ КОЧАНИ, Кочани, Република Северна Македонија 4013005120623
КРОК-М ДОО Скопје ЦРВЕНА ВОДА бр.8-Локал 1, СКОПЈЕ - ЦЕНТАР ЦЕНТАР, Скопје, Република Северна Македонија 4080022607101
ГЕО ТАРГЕТ ДООЕЛ Скопје , СКОПЈЕ - КАРПОШ, КАРПОШ, Скопје, Република Северна Македонија 4057019548356

АУКЦИИ

ГРАДЕЖЕН ОБЈЕКТ  Градежни објекти
Време на аукција
07.12.2023
Почетна цена
158.329,93
Пакетбр.2- Деловен простор 113 м2  Градежни објекти
Време на аукција
07.12.2023
Почетна цена
417.238,70
Пакетбр.1- Недвижен имот согласно И.Л.бр.65911 за КО Маџари  Градежни објекти
Време на аукција
07.12.2023
Почетна цена
60.387,17
Градежен објект - Пакет 3. Гаражен простор -5/14 идеален дел од 482 м2  Градежни објекти
Време на аукција
07.12.2023
Почетна цена
143.507,96
Недвижен имот - деловни објекти во Куманово  Градежни објекти
Време на аукција
07.12.2023
Почетна цена
544.260,29
Пакет 2  Претпријатие; дел од претпријатие; економска/технолошка целина
Време на аукција
07.12.2023
Почетна цена
349.188,06
Пакет 1  Претпријатие; дел од претпријатие; економска/технолошка целина
Време на аукција
07.12.2023
Почетна цена
470.835,69
Пакет бр.1: Недвижен имот, ИЛ.бр.5199, КО Кавадарци  Земјиште
Време на аукција
07.12.2023
Почетна цена
63.557,00
АУКЦИИ
АУКЦИИ
ИНФОРМАЦИИТЕ СЕ ДОСТАПНИ САМО ЗА РЕГИСТРИРАНИ КОРИСНИЦИ