Што би можеле да направите ако знаете како работи вашата конкуренција? Kолку најголемата бизнис база на податоци во Северна Македонија би влијаела на проширувањето на вашиот бизнис? Дали сакате постојано да знаете со кого соработувате?


CompanyWall Business, деловна платформа за проверка на најважните финансиски податоци, ги препознава потребите на пазарот и одговара на нив со цел максимално да го олесни бизнисот за сите стопански субјекти на територијата на Северна Македонија. Нашата интуитивна мрежа ги претвора деловните намери во резултати!


Посетете не за сите актуелни економски и финансиски вести на социјалните мрежи

linkedin     facebook


НОВИ КОМПАНИИ

Компанијата Адреса: ЕДБ
АЛФАБАУ увоз-извоз ДООЕЛ Битола КЛАНИЦА 8/11, БИТОЛА, Битола, Република Северна Македонија 4002023570774
ЕЛЕКТРО ВАЛА ПРОФЕСИОНАЛ ДОО с.Мала Речица, Тетово 168 22, МАЛА РЕЧИЦА, Тетово, Република Северна Македонија 4028023551590
СТУДИО ТЕРЗИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје БУЛЕВАР ВИДОЕ СМИЛЕВСКИ БАТО 11 лок.3, СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ, Аеродром, Република Северна Македонија 4032023559157
ДТУ БЛООМ СТОРЕ ДООЕЛ Кичево МАРШАЛ ТИТО 178, КИЧЕВО, Кичево, Република Северна Македонија 4012023522163
ОеноВива ДООЕЛ Струга / OenoViva DOOEL Struga ВОЈДАН ЧЕРНОДРИНСКИ 1, СТРУГА, Струга, Република Северна Македонија 4026023541312
ОСОГОВСКИ ДОМ - ПОНИКВА ДОО Јамиште Пробиштип НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ А2, ЈАМИШТЕ, Пробиштип, Република Северна Македонија
АРХИГРАМ 23 ДООЕЛ Струмица ЛЕНИНОВА 44, СТРУМИЦА, Струмица, Република Северна Македонија
ФРЕШ ФИЛДС ДОО Скопје СЛАВЕЈКО АРСОВ 36А, СКОПЈЕ - ЦЕНТАР, Центар, Република Северна Македонија
АЈРАМ ДОО Тетово БОРИС КИДРИЧ 62, ТЕТОВО, Тетово, Република Северна Македонија
ДЕМО ИНТЕРНАЦИОНАЛ ТРАНСПОРТ ДООЕЛ Скопје АВРАМ ПИСЕВСКИ 51б, СКОПЈЕ - ЧАИР, Чаир, Република Северна Македонија

Стечајци

ДИВАНИССИМИ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје
Датум на објавување
19.9.2023
Вид на процесен акт
Стечајна постапка
Идентификациски број:
7593074
Даночен број
4058022542225
Референтен број
Датум на работа
19.9.2023
ЕЛ КОМ АД Скопје
Датум на објавување
14.9.2023
Вид на процесен акт
Стечајна постапка
Идентификациски број:
5269938
Даночен број
4030999402632
Референтен број
Датум на работа
14.9.2023

НАЈБАРАНИ КОМПАНИИ

Компанијата Адреса: ЕДБ
ОРИЗАРСТВО с.Колешино НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ББ НОВО СЕЛО КОЛЕШИНО, Ново Село, Република Северна Македонија 4027990104328
ФЕЛИКС ДООЕЛ извоз-увоз Куманово ДОНЕ БОЖИНОВ 60 КУМАНОВО КУМАНОВО, Куманово, Република Северна Македонија 4017991125625
ТАРГЕТ ГРУП ДООЕЛ Скопје БОРКА ТАЛЕВСКИ бр.12Б, СКОПЈЕ - ЦЕНТАР, ЦЕНТАР, Скопје, Република Северна Македонија 4080012530240
КРОК-М ДОО Скопје ЦРВЕНА ВОДА бр.8-Локал 1, СКОПЈЕ - ЦЕНТАР ЦЕНТАР, Скопје, Република Северна Македонија 4080022607101
Каменорезец АЛИ ЛЕОН Ферди Али Јашар Скопје ИНДИРА ГАНДИ бр.148А, СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ, ШУТО ОРИЗАРИ, Скопје, Република Северна Македонија 5086022500570
САЈНИЏ СОЛУШНС ДООЕЛ НОБЕЛОВА бр.1 А/4-, СКОПЈЕ - КАРПОШ, КАРПОШ, Република Северна Македонија 4057022561193
ДООЕЛ ВЕМИ-КО Кочани РАДЕ КРАТОВЧЕ 43/А КОЧАНИ КОЧАНИ, Кочани, Република Северна Македонија 4013005120623
МИ КАСА ДООЕЛ Скопје САМОИЛОВА бр.83, СКОПЈЕ - ЦЕНТАР, ЦЕНТАР, Скопје, Република Северна Македонија 4080022607136
ГЕО ТАРГЕТ ДООЕЛ Скопје , СКОПЈЕ - КАРПОШ, КАРПОШ, Скопје, Република Северна Македонија 4057019548356
ДАТАБАНК ДООЕЛ Скопје БОРКА ТАЛЕВСКИ бр.12Б, СКОПЈЕ - ЦЕНТАР, ЦЕНТАР, Скопје, Република Северна Македонија 4080021597382

АУКЦИИ

Градежно земјиште по ИЛ.45874 КО Гази Баба  Земјиште
Време на аукција
30.9.2023
Изклицна цена
82.858,30
недвижен имот  Градежни објекти
Време на аукција
30.9.2023
Изклицна цена
80.416,30
Пакет бр.1: Подвижен имот - ПМВ - RENAULT MEGANE SCENIC 1.9 DCI  Транспортни/превозни средства
Време на аукција
30.9.2023
Изклицна цена
333.997,09
Недвижени имот  Земјиште
Време на аукција
30.9.2023
Изклицна цена
133.909,10
Машини и опрема  Машини; опрема и постројки
Време на аукција
30.9.2023
Изклицна цена
69.163,11
Градежен објект - Фарма  Градежни објекти
Време на аукција
30.9.2023
Изклицна цена
240.960,14
Машини; опрема и постројки  Машини; опрема и постројки
Време на аукција
30.9.2023
Изклицна цена
90.817,61
Машини; опрема и постројки  Машини; опрема и постројки
Време на аукција
30.9.2023
Изклицна цена
706.290,78
АУКЦИИ
АУКЦИИ
ИНФОРМАЦИИТЕ СЕ ДОСТАПНИ САМО ЗА РЕГИСТРИРАНИ КОРИСНИЦИ